Địa chỉ: ấp Hoà Long, TT An Châu, huyện Châu Thành- An Giang
Điện thoại: 0296-3836993
Thông tin chi tiết:
Châu Thị Mộng Thu
Phó hiệu trưởng Châu Thị Mộng Thu
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Điện thoại 0988445015
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách